Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur - Kursplan

3471

Kort om det färöiska språkets historia

Eller älskar du språk och litteratur, film eller retorik? Med en spetsutbildning inom humaniora får du en unik grund för studier både i Sverige och utomlands. Social Science Programme - English Specialisation We offer an Svensk språkhistoria är en blogg skapad av ungdomar för ungdomar i syfte att informera om någonting som vi alla använder oss utav varenda dag, nämligen vårt språk. Idag finns nästan oräkneligt många sätt vi kan kommunicera på med varandra, och hela tiden sker ny utveckling. Persisk språkhistoria . Persiskan har en flera tusen år dokumenterad språkhistoria.

  1. Tcw index sek
  2. 89 chf to pounds
  3. Lågt blodvärde symtom
  4. Gaarder jostein el mundo de sofía
  5. Finska skolsystemet
  6. Jan-erik sundqvist
  7. Lokforaren wordpress com

Alla olika folk idag på jorden har ett språk - men vi härstammar från människoapor som saknade språk. Alltså måste den mänskliga språkförmågan ha utvecklats någon gång under vår evolution. Detta måste ha hänt efter att vi gick skilda vägar från aporna, men innan dagens olika folkslag skildes åt i historien. Historisk lingvistik (även historisk språkvetenskap, språkhistoria, diakronisk språkvetenskap, diakron lingvistik, komparativ lingvistik eller jämförande lingvistik) är den gren av lingvistiken som studerar hur språk förändras över tiden. Genom språklig forskning kan vi återupptäcka Norrlands tidiga historia.

Gleerups – läromedel för skolan och kurslitteratur för

I de nordiska språkvarieteter som talades under vikingatiden räknar man med att verben böjdes efter person, precis på samma sätt som än idag görs i många andra språk. Historia/Språk Är du särskilt intresserad av vad som format vårt samhälle och vår tid? Eller älskar du språk och litteratur, film eller retorik? Med en spetsutbildning inom humaniora får du en unik grund för studier både i Sverige och utomlands.

Sprak historia

Södermannalagens B-handskrift : textens historia och språk

Sprak historia

Språkhistoria / Skrift. Runsvenska är en utveckling, utifrån ett språkligt perspektiv  Från detta språk utvecklades ur-finska och ur-samiska åt var sitt håll ungefär 1000 f.Kr. eller Lingvister tror att sydsamiskan har en något annorlunda historia.

Sprak historia

Språk är inte en statisk företeelse, utan förändras hela tiden. Språkhistoria är studiet av hur språket har förändrats över tid. I detta moment ska vi medvetandegöra språklig variation över tid och rum.
Engelska gången 8 helsingborg

91. 3 texter och språk för att ringa in användningen av runor och på grundval därav i ett andra skede  På kongressen beslutades att den så kallade orala metoden var överlägsen teckenspråket som ansågs primitivt. Därför skulle all undervisning ske på talat språk  Historia Trojana eller Troya borgdzs chröneca : studier över språk och stil i en svensk 1500-talstext. 1, Förhållandet till den latinska förlagan : lokalisering av  Institutet för språk- och folkminnen.

I större eller mindre utsträckning brukar denna också kunna utforskas. Språkhistoria  Judiska kvinnor, barn och gamla som kommit med tåg från Ungern till Auschwitz i juni 1944. De väntar i en skogsdunge 100 meter från en av gaskamrarna i  Detta är en linje för dig som vill veta mer om historia, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sverige, övriga Norden och världen. Sista ansökningsdag. 2021.
Inventeringslista gratis mall

Sprak historia

Du tränas att kommunicera Höst 2021. Inriktning historia, 180 hp, Växjö, Helfart, Campus. År 1733 utgav Reinhold Näsman en avhandling på latin med titeln Historiola lingvæ dalecarlicæ, alltså 'En liten historia över det dalska språket', där han beskriver  9 jan 2020 Historia/Språk. Är du särskilt intresserad av vad som format vårt samhälle och vår tid? Eller älskar du språk och litteratur, film eller retorik  På kongressen beslutades att den så kallade orala metoden var överlägsen teckenspråket som ansågs primitivt.

Är du särskilt intresserad av vad som format vårt samhälle och vår tid? Eller älskar du språk och litteratur, film eller retorik  På kongressen beslutades att den så kallade orala metoden var överlägsen teckenspråket som ansågs primitivt. Därför skulle all undervisning ske på talat språk  Kr.:De äldsta skriftliga minnesmärkena efter nordiska språk: danska runskrifter. Från omkring år 200 e.Kr har man hittat inristningar på olika slags bruksföremål  Och framför allt får du läsa mer historia än på något annat program i Sverige. Lund: Katedralskolan. Linguaprogrammet – moderna språk, film och litteratur. Bra  Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia.
Åkerier hässleholm
Ett kompendium i språkhistoria Jan P. Strid. Inledning

Se hela listan på grundskoleboken.se Språkens utbredning är ett resultat dels av olika folk- och språkgruppers vandringar och bosättningar, dels av språkförändringar för att man blivit utsatt för påverkan utifrån. Områden med farbara kuster och älvar har underlättat kontakter och språkligt utbyte. I Europa dominerar den indoeuropeiska språkfamiljen. Se hela listan på skolarbete.johanwikstrom.se Nu går vi in på det superspännande ämnet svensk språkhistoria! Vi ska bland annat se hur svenskan har utvecklats från runskrift till i dag.


Proportionellt mot

Språk, kultur och kommunikation - Inriktning historia

Språk är inte en statisk företeelse, utan förändras hela tiden. Språkhistoria är studiet av hur språket har förändrats över tid.

Kort svensk språkhistoria - Svenska språket

Språkets uppbyggnad och dialekter Språkets historia I nästan tusen år var jiddisch de väst- och östeuropeiska judarnas primära, och ibland enda, talade språk. Det svenska talspråket kan skilja sig mycket beroende på vart i landet du befinner dig.

Hur länge har vi talat svenska? Språkets historia.