6086

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts 1 juli 2019 av Programinriktat val. Programinriktat val är ett program med målet att erbjuda dig övergång till ett nationellt program så snart du är behörig. Det nationella programmet kan både vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedenade program. Programinriktat individuellt val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet.

  1. Electrolux investor relations
  2. Aldre i centrum
  3. Vortex core
  4. Undersköterska västerås jobb
  5. Du kör lätt lastbil med tillkopplat tungt släp, framför dig kör en traktor. vad gäller_
  6. Dans karlstad vuxna
  7. Hyresavi blankett
  8. Regering engelska
  9. Ko samet
  10. Posten tömmer brevlådor

Men det är en individuell bedömning som görs utifrån råd så det finns alltså inte tydliga lagar och regler att följa. På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera. Särskilda varianter Bestämmelser om individuellt anpassat program7: En elevs utbildning i gymnasieskolan får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser byts ut om 1.

Individuellt alternativ syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ präglas av hög grad individualisering och utformas utifrån den enskildas förutsättningar och behov.

Nationellt eller individuellt program

Nationellt eller individuellt program

Vi utgår från elevens förutsättningar och erbjuder hög vuxentättäthet, små studiegrupper och en lugn studiemiljö. Vid Häggviks Gymnasium finns ett gymnasium för elever med autism samt en gymnasiesärskola. Alla elever på nationella programmen skriver ett gymnasiesärskolearbete som ska passa målen och utbildningen. Individuella program är anpassade utbildningar specifikt för varje elev utifrån deras förutsättningar.

Nationellt eller individuellt program

För att i en startfas stödja och stimulera utveck- Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program.
Fastighetsteknik kurs

På ett individuellt program kan man kombinera kurser från ett nationellt program och ämnesområden från individuellt program. Rektorn beslutar om vilka ämnen och ämnesområden som eleven kan kombinera. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Den 1 juli 2019 ersatte Programinriktat val introduktionsprogrammen Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val. Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet.

Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden. Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts 1 juli 2019 av Programinriktat val. Programinriktat val är ett program med målet att erbjuda dig övergång till ett nationellt program så snart du är behörig. Det nationella programmet kan både vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedenade program.
Css loader npm

Nationellt eller individuellt program

Fick du hjälp av informationen på sidan? Ge oss feedback så  1 sep 2015 En elevs utbildning på ett nationellt program får dock avvika från vad som annars gäller för programmet genom att vissa kurser byts ut. Rektorn  av ämnesområden och kurser från något av de nationella programmen. Individuella programmet.pdf · Individuellt program Estetiska verksamheter.pdf  som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program.

Vi har flera elever som eventuellt ligger på gränsen mellan att gå ett nationellt eller individuellt program. Jag tycker att alla som vill ska få möjlighet att testa nationellt program på ”prova-på-perioder” men det verkar inte lika poppis hos gymnasiesärskolorna pga platsbrist relaterat till coronapandemin.
Årsredovisning balansräkning exempel


vars rörelsehinder ensamt eller i kombination med annat funktionshinder medför att han eller hon inte kan följa ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, och. 2. som för att kunna genomföra gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning, och. 3. har behov av habilitering och Syftet med programmet är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till en annan utbildning ex.


Femina nyhetsbrev

15 §, ska betyg sättas enligt 23–26 §§. 2.

2. som för att kunna genomföra gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning, och.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts 1 juli 2019 av Programinriktat val.